top of page

ICS SISTEMI

Водечка компанија со долгогодишно искуство во одделот за модернизација на јавно осветлување со најнова ЛЕД технологија на територијата на Република Македонија

45219092_edited.png
save-energy-symbol-light-bulb-with-green
IMG_5267.jpg

ИЗВЕСТУВАЊА ОКОЛУ АКТИВНОСТИТЕ НА КОМПАНИЈАТА И МОМЕНТАЛНИ ДЕФЕКТИ

За пријавување на дефекти, ве молиме користете еден од нашите телефони, "Let's Chat!" опцијата или на наведениот email со известување на број на светилка и локација каде е настанат дефектот.

1.

2.
3.
5.JPG

О Х Р И Д

Осветлување на кружен тек

10.JPG

КОНТАКТ

Партизанска Д/11 - 6000, Охрид

Телефон за пријавување дефекти:

046/260-011- Охрид

031/380-390 - Куманово

032/399-440 - Штип

Clicking on a Tablet
bottom of page